Художньо-технічний

Художньо-технічний відділ Центру є осередком розвитку юних талантів, формування їх естетичних, художніх смаків, залучення дітей до різних видів мистецтва та творчості. Відділ:

– забезпечує умови особистісного розвитку дітей на основі актуалізації гуманістичних традицій світової культури з врахуванням естетичних вмінь, навиків та потреб виховання національної свідомості;

– залучає учнівську молодь до активного процесу оволодіння знаннями у сфері культури, творчості;

– формує систему знань і уявлень про сутність, види мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтва;

– сприяє збагаченню художньо-естетичного досвіду, розвитку художньо-технічних уявлень, ціннісних художніх, національних орієнтацій.

Системна робота художньо-технічного відділу формується на національних традиціях виховання суспільних та родинних цінностях. Навчально-виховний процес здійснюється у таких напрямах:

– квілінг;

– орігамі;

– паперопластика;

– цифрова фотографія.