Предметно-технічний

Відділ об’єднує гуртки, творчі об’єднання радіоконструювання, радіоелектроніки, колективної радіостанції, історико-технічного стендового моделювання, предметні гуртки природничо-математичного профілю (фізика, астрономія, математика, хімія) та художньо-естетичного профілю (фото- та відеолюбительство).

Зміст навчально-пізнавальної діяльності відділу спрямований на поглиблене вивчення математики, фізики, креслення, розвиток навичок дослідницько-конструкторської діяльності, які сприяють  трудовому вихованню дітей та підлітків, їх політехнічній  освіті; на вивчення історії виникнення фотографії та кіно, ознайомлення з творчістю відомих фотохудожників, кінорежисерів, кінооператорів; вивчення будови фото- та кіноапаратури, ознайомлення з  сучасною електронною фото- та відеоапаратурою, її функціональними можливостями; фізичними та хімічними процесами, які лежать в основі фотографії.

Практична діяльність спрямована на оволодіння технологією креслення, моделювання, конструювання механічних іграшок, моделей, сучасних електронних приладів, лазерних пристроїв; розробку техніко-технологічних проектів, радіоелектронних пристроїв, читання і складання технічної документації, набуття вихованцями графічних навичок у процесі виконання ескізів, технічних малюнків, креслень, удосконалення навичок самостійної роботи з довідковою літературою; конструювання, виготовлення й налагодження приладів радіоелектроніки, дослідження фізичних явищ і вивчення технічних характеристик пристроїв, механізмів; творчої діяльності з використанням сучасних електронних фотоапаратів та відеокамер, обробкою зображень з допомогою графічних редакторів та ін.

У відділі ведеться цілеспрямована професійна орієнтація, оскільки вміння і навички, якими діти оволодівають в технічних гуртках стають в нагоді у подальшому.