Спортивно-технічний

Діяльність спортивно-технічного відділу забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних  умінь  та   навичок,   розширення   наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки і техніки, розвиток фізичних здібностей вихованців,  набуття навичок здорового способу життя, а також створення умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань.

Об’єднує гуртки, творчі об’єднання авіамоделювання, автомоделювання, ракетомоделювання, судномоделювання, картингу, радіоспорту, операторів колективної радіостанції, спортивної радіопеленгації, конструювання повітряних зміїв, юних пожежників  та ін.

Зміст навчально-пізнавальної діяльності відділу  спрямований на ознайомлення учнів з історією відповідної галузі техніки, досягненнями і перспективами подальшого її розвитку, основними фізичними законами та принципами, отримання учнями певного циклу інженерних знань. А практична діяльність спрямована на залучення учнів, вихованців, слухачів до створення моделей автомобілів, суден, літаків, ракет, їх випробування; участі у виставках технічної творчості, різного рівня конкурсах, змаганнях; співпрацю з ровесниками з інших позашкільних навчальних закладів України та світу.